Sund Sportsklubb har fått ny epost adresse

Sund Sportsklubb har nå tatt ibruk ny felles adresse til klubben, post@sundsk.no

Sund Sportsklubb har nå tatt ibruk ny webbasert mail tjenste og har opprettet fleire nye epost adresser, men viktigst er den nye felles adressen til klubben, post@sundsk.no


Det er oppretta epost adresse til styrets funksjoner i Sund Sportsklubb som vist under;
leder@sundsk.no
nk@sundsk.no
fotball@sundsk.no
handball@sundsk.no

okonomi@sundsk.no
ungdom@sundsk.no
web@sundsk.no

Det er ønskelig at all mail til Sund Sportsklubb sendes til post@sundsk.no

Inntil videre vil mail til haldfk@online.no også bli videresendt til den nye felles adressen!

All epost som sendes til post@sundsk.no vil automatisk bli videresendt til alle i styret så nå håper vi at det blir bedre respons til dei som sender epost til klubben!

Kontingent status

 
Kontingent fotball 2019
Har DU glemt å betale??
Ubetalt beløp: 55200
Ubetalt antall: 35
Betalt beløp: 207412
Betalt antall: 147