Lag Treninger Tabell/Siste resultater Trenere/lagledere
1 G16 Sund 1/SIL/TIL

Lars Gunnar
Kallestad
(45137376)

Stig Joakim
Kalstad
(93016765)

Evelyn Fjeldstad
Glesnes
(99798446)

Eirin Pedersen
Ekren
(92430848)

Charlotte Hellesund
Krondorfer
(41512630)

Thomas
Hammersland
(98238183)
2 G15 Sund/SIL/TIL

Tommy
Øvretveit
(98814727)

Eivind
Mortensen
(95744299)

Siren
Eide
(92431384)

Lene
Øvretveit
(41644915)

Øyvind
Mæland
(95158626)
3 SG14 Sund/SIL/TIL

Christian
Håkonsund
(40217929)

Frank E
Magnussen
(99203621)

Odd Arne
Hufthammer
(93890608)
4 SG13 Sund G12

Tommy
Eidesund
(92804042)

Tom Ronnie
Mjøs
(46858905)