Sund SK

Lisens

Lisens

 Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.
 Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

 Mer informasjon om lisens finner du på http://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

 

Lisens og deltakerberettigelse:  
I § 3. 1  står det at en person må være medlem i en håndballklubb for å kunne delta i organisert aktivitet.

Det betyr at man i tillegg til lisens til Norges Håndballforbund, også må betale medlemskontigent og treningsavgift til Sund sportsklubb for å kunne delta på trening og kamp.

Mer informasjon finner du på https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/reglement-for-lisens-og-deltakerberettigelse/

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift