Sund SK

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er ei av klubben sine viktigaste inntekter. Inntektene frå medlemskontingenten er spesielt rekna å gå til påmelding av lag i kretsen sine seriar.

Sund Sportsklubb er ein fleiridrettsklubb der medlemer kan delta i fleire idrettar. Av den grunn er medlemskontingenten delt opp i to, klubbkontingent og treningsavgift. Alle som vil vere medlem i klubben må betale medlemskontingenten som er på kr 200. I denne medlemskapen ligg fordelane i å vere ein del av klubben og er einaste måten å få stemmerett på i årsmøter. Vi minner om at ein må vere 15 år for å ha stemmerett og vil med dette oppfordre alle foresatte til å bli medlem i Sund Sportsklubb slik at ein kan påvirke korleis klubben skal drivast.

Familiemedlemskap: 500kr (Gjeld kun kontingent, treningsavgifta kjem i tillegg for den enkelte) Betal denne som egen betaling og merk med navn på medlemmer.

Treningsavgifta er ei avgift for den aktiviteten som ein vil delta på, deltar ein på fleire aktivitetar (håndball/fotball/futsal) betalar ein treningsavgift for begge. 

 

Kontingent og treningsavgift vedtatt på årsmøte 25.04.2018

Medlemskontingent: kr. 200,-
Familiekontingent:  kr. 500,- (dersom 3 eller fleire medlemar frå same husstand)

Treningsavgift er avhengig av alder og sport, og det er 25% søskenmoderasjon ved 2 eller fleire barn.

Håndball 

Treningsavgift håndball ut frå gjeldande alder 31.12: 

Barnehåndballen (6 – 12 år):   kr. 1050,-    Totalsum kr. 1250,-    -  Med søskenmoderasjon kr.  987,-
Ungdomshåndball (13 -16 år): kr. 1000,-    Totalsum kr. 1200,-    -  Med søskenmoderasjon kr.  950,-
Voksenhåndball (fom 17 år):   kr. 1550,-     Totalsum kr. 1750,-    -  Med søskenmoderasjon kr. 1362,-

 

Fotball

Treningsavgift fotball ut frå gjeldande alder 01.01:
Barnefotballen (6 til 12 år):        kr. 1050,- Totalsum kr. 1250,-      -  Med søskenmoderasjon kr.  987,-
Ungdomsfotballen (13 til 16 år): kr. 1400,- Totalsum kr. 1600,-      -  Med søskenmoderasjon kr. 1250,-
Juniorfotballen (17 til 19 år):     kr. 1 600,- Totalsum kr. 1800,-      -  Med søskenmoderasjon kr. 1400,-
Seniorfotballen (20 år +):          kr. 1 800,- Totalsum kr. 2000,-      -  Ingen søskenmoderasjon
Mosjonistar (uavhengig av alder) kr.   800,- Totalsum kr. 1000,-   -  Ingen søskenmoderasjon

 

Futsal
Treningsavgifta for futsal er kr. 300,-                                             

Merk:

  1. Beløpet som står på fakturaen er basert på kva lag spelaren spelar på. Hvis nødvendig, juster beløp til det som stemmer med spelaren sin alder. Det er alder på spelar som er avgjerande for kontingent.
  2. Er det fleire familiemedlem som er medlemer, betaler den eldste full treningsavgift, yngre får 25% rabatt på treningsavgifta. Faktura er ikkje korrigert for søskenmoderasjon. Juster beløp på søsken nr. 2,3 osv i rett aldersgruppe! Utrekningane over viser beløp for søsken i same aldersgruppe.
  3. Dei som deltar på fleire idrettar og har betalt medlemskontingent same år trekk fra kr.200 frå beløp som står på fakturaen.
  4. Merk at treningskontingent blir fakturert i starten av ny sesong! Dette betyr at det blir sendt ut giro for handballen i August/September.
  5. Det ligger en forsikringsdel i medlemsavgiften, så det er viktig at kontingenten blir betalt. Dersom kontingent og treningsavgift ikkje er betalt, vil ein kunne bli nektet å delta på trening og kamp.


OBS! Medlemskontingent faktureres via vår leverandør Spoortz og KID nr oppgitt på faktura må derfor benyttes ved betaling!

Ved familiemedlemskap må ein opplyse om namn og fødselsdato i epost til klubben! Juster beløp på giro på treningsavgift for dei aktivitetane den enkelte deltar på og legg til familie kontingent på eit av familemedlemmane.

Støttemedlemmer betaler kun kontingent kr. 200,- Benytt kontonummer 3208 20 58264 og merk betaling med navn og fødselsdato.

Sund Sportsklubb v/styret

epost; post@sundsk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift